Ragusa tjestenina

Naziv projekta

„Optimizacija i integracija poslovnih procesa primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije“ (KK.03.2.1.19.0266)
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Podaci o korisniku

RAGUSA d.o.o. Matije Gupca 2, Pušćine, 40305 Nedelišće

Opis projekta

Aktivnosti projekta uključivale su nabavu novog sustava za upravljanje i nadzor poslovanja u prehrambenoj industriji u obliku naprednog ERP sustava s opremom neophodnom za implementaciju cjelovitog sustava. Provedbom projekta omogućena je integracija i optimizacija svih poslovnih procesa te je na taj način osigurano bolje upravljanje poslovanjem i veća iskoristivost resursa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta: Povećanje broja kupaca i izlazak na nova tržišta, povećanje prihoda od prodaje robe, povećanje broja zaposlenih, bolje upravljanje poslovnim procesima i resursima.
Očekivani rezultati projekta: Nabavljen sustav za nadzor poslovanja u prehrambenoj industriji (ERP), nabavljena računalna i komunikacijska oprema neophodna za provedbu projekta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Prihvatljivi troškovi projekta: 350.000,00 kuna
Iznos sufinanciranja EU: 245.000,00 kunaRazdoblje provedbe projekta: 15.01.2020. – 15.07.2021.

Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 18 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Ilija Raguž, direktor
Email: ragusa@ragusa d.o.o.


Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i na poveznici strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća RAGUSA d.o.o.