Ragusa tjestenina

Naziv projekta

„Povećanje proizvodnih kapaciteta poduzeća Ragusa d.o.o.“ (KK.03.2.1.15.0019)
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Podaci o korisniku

RAGUSA d.o.o. Matije Gupca 2. Pušćine

Opis projekta

Projektom ulaganja nabavljena je automatizirana linija za proizvodnju špageta s uključenim PLC (programmable logic controller) potpuno računalom upravljanim sistemom kontrole koji omogućuje jednostavno upravljanje i potpuno automatiziranu kontrolu proizvodnog procesa. Linija omogućuje proizvodnju tjestenine kapaciteta 550 kg/h, s postotkom vlage do 12,5%, maksimalne debljine proizvoda od 1,1 mm i dužine rezanja od 50mm.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta: Povećanje proizvodnih kapaciteta poduzeća i produktivnost, smanjenje troškova poslovanja, automatizacija poslovni proces, otvaranje novih radnih mjesta, povećanje prihoda od izvoza i prodaje.
Očekivani rezultati projekta: funkcionalna automatizirana linija za proizvodnju špageta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Prihvatljivi troškovi projekta: 11.389.860,00 kuna
Iznos sufinanciranja EU: 4.060.966,00 kunaRazdoblje provedbe projekta: od 10.01.2019 do 10.01.2021.

Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 24 mjeseca

Kontakt osoba za više informacija: Ilija Raguž, direktor
Email: ragusa@ragusa d.o.o.


Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i na poveznici strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća RAGUSA d.o.o.