Ragusa d.o.o.

Za provedbu projekta kupnje linije za proizvodnju svježe tjestenine tvrtki su od strane HAMAG-BICRO-A dodijeljena bespovratna sredstva u okviru Otvorenog javnog poziva za
Mjeru B1: Malo i srednje poduzetništvo i obrt, Prioritet 1: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu.

Nabava

Ragusa d.o.o.

Tel: +385 (0)40 328 - 022
Fax: +385 (0)40 328 - 021
E-mail: [email protected]
OIB: 75340041897
ŽR: Raiffeisen BANK Austria d.d.
IBAN: HR4624840081100635338

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu” i Prilogu 4. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi“, poduzeće RAGUSA d.o.o. u okviru projekta „Pasta“ objavljuje,

OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: Pasta/4

1. PODACI O NARUČITELJU


Naziv Naručitelja: Ragusa d.o.o.
Sjedište Naručitelja: Matije Gupca 2, Pušćine, 40305 Nedelišće, Republika Hrvatska
Matični broj Naručitelja: 00150274
OIB Naručitelja: 75340041897


Adresa za dostavu ponuda: Ragusa d.o.o.. Športska 6, 40000 Čakovec, Republika Hrvatska.
Broj telefona Naručitelja: +385 (0)40 328 022
Broj telefaksa Naručitelja: +385 (0)40 328 021
Internetska adresa Naručitelja: [email protected]


Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Nikola Raguž
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
Broj telefona: +385 (0)40 328 0222. OPIS PREDMETA NABAVE


Savjetodavne usluge za potrebe provedbe projekta i savjetodavne usluge za potrebe provedbe postupaka nabave.

3. ROK ZA DOSTAVU PONUDA


Rok za dostavu ponuda je 26.2.2016. do 12:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

4.  DODATNE INFORMACIJE


Dokumentacija za nadmetanje biti će dostupna za preuzimanje na Internetskoj stranici Naručitelja te na Internetskoj stranici Strukturni i investicijski fondovi od dana objave ove obavijesti o nabavi na Internetskoj stranici Strukturni i investicijski fondovi na sljedećoj poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020